DE HU

Objektum védelem

Dolgozóink bérezésénél arra törekszünk, hogy az általában alacsony vagyonÅ‘ri béreket vállalkozásunkban elfogadható szintre emeljük. Ehhez szervesen kapcsolódva, motivációs rendszert hoztunk létre dolgozóink elfogásainak, tettenéréseinek jutalmazása érdekében. Alkalmazottaink és alvállalkozóink formaruhában, a Vagyonvédelmi Törvényben engedélyezett védelmi eszközökkel látják el szolgálatukat.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk alkalmazottaink, alvállalkozóink kiválasztására. A Törvényben elÅ‘írt képzésen túlmenÅ‘en, évente ismétlÅ‘dÅ‘ szakmai oktatást tartunk dolgozóinknak, mely során oktatjuk a korábban tanult szakmai ismereteket, a Megbízóink által javasolt vagyonvédelmi feladatokat, az adott területre érvényes Å‘rutasítást, és értékeljük az eltelt idÅ‘szak alatt bekövetkezett eseményeket.  
  

ÉlÅ‘erÅ‘s szolgáltatásaink:

  • élÅ‘erÅ‘s Å‘rzés, járÅ‘rözés;
  • kutyás járÅ‘rszolgálat;
  • gépkocsis járÅ‘rszolgálat;
  • recepciós és teljeskörű portaszolgálati feladatok;
  • rendezvény biztosítás.

A teljeskörű portai, rendészeti tevékenység, az alábbiakat foglalja magába: 

  • portai személy- és áruellenÅ‘rzés / bizonylati fegyelem ellenÅ‘rzése /;
  • táska- és csomagellenÅ‘rzés, (a Vagyonvédelmi Törvényben szabályozott feltételek fennálása esetén) ki - és beléptetések lebonyolítása;
  • illetéktelenek távoltartása, eltávolítása;
  • kulcskezelés lebonyolítása;
  • riasztó-, figyelÅ‘-, beléptetÅ‘ - és ellenÅ‘rzÅ‘ rendszerek felügyelete.


Vagyonvédelmi vezetÅ‘i feladatok:

Cégünk kiegészítÅ‘ szolgáltatásként, 2003-tól kezdÅ‘dÅ‘en vállalja Megbízói részére, a vagyonvédelmi vezetÅ‘i feladatok átvállalását. Ezek a feladatok jelentÅ‘sen hozzájárulhatnak a Megbízó vagyonvédelmi helyzetének megszilárdulásához.


Vállalkozásunk a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. Tevékenységünket szakmai felelÅ‘sségbiztosítással 25.000.000,-Ft. összeghatárig biztosítottuk. 

^ Fel az oldal tetejére