DE HU

Élőerős védelem

Objektum védelem

Az élÅ‘erÅ‘s vagyonvédelmi tevékenységünk keretén belül a legkorszerűbb eszközökkel vállaljuk a Megbízóink által meghatározott intézmények rendészeti, biztonsági feladatainak végrehajtását, a felügyeletünkre bízott terület, létesítmény Å‘rzés-védelmét.
A működési területeinken felállított kirendeltségek segítségével, szigorú és rendszeres ellenÅ‘rzéssel, a munkavégzéshez szükséges feltételek maximális biztosításával kívánjuk megteremteni a magas színvonalú szolgáltatás feltételeit.  Cégünk ellenÅ‘rzési rendszerének szerves része a folyamatos működÅ‘ diszpécserszolgálat. Feladata, a vagyonvédelmi rendszerek felügyeletén túlmenÅ‘en, a Pannónia-Security Kft. vezetésének folyamatos tájékoztatása, a szolgálatban lévÅ‘ állomány intézkedési képességének fenntartása, tevékenységének irányítása.bÅ‘vebben   
 

Rendezvénybiztosítás

Szolgáltatásunk keretein belül biztosítjuk a rendezvényre történÅ‘ be-és kiléptetést, különös figyelemmel a közbiztonságra veszélyes eszközök ruházatban vagy csomagként történÅ‘ bejuttatására. A rendezvények ideje alatt folyamatos járÅ‘rszolgálatot biztosítunk, a biztonságot veszélyeztetÅ‘, a rendezvényt zavaró személyeket távol tartjuk.  A fenti intézkedések sorozatával biztosítjuk a rendezvények zavartalan lebonyolítását. 


Szállítmánykísérés

A szállítmánykíséréssel, mint speciális szolgáltatással már 2001-óta foglalkozunk. JelentÅ‘s igény alakult ki, fÅ‘ként a vasútépítéssel foglalkozó cégek részérÅ‘l a vágányon járó gépeik, szerelvényeik Å‘rzése kísérése tekintetében.  E magas fokú, megbízhatóságot és szakértelmet igénylÅ‘ feladatokat, jól képzett és a vasutat ismerÅ‘ szakemberekkel látjuk el. Irányításukat olyan személy végzi, aki korábban a Celldömölki SzállítmánykísérÅ‘ Fegyveres Biztonsági Őrség parancsnoki feladatait 5 éven keresztül látta el. Az elmúlt évtizedben közel 350.000 kilométer kisérést hajtottunk végre káresemény bekövetkezése nélkül. 
 

^ Fel az oldal tetejére